สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7757-8458 โทรสาร : 0-7757-8458 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By wnt.co.th